Zainteresovani ste za budućnost upravljanja vodnim resursima u Srbiji?

4. Mart 2020.

Iznesite svoje mišljenje do 30.4.2020.

Beograd, mart 2020. – Dobar kvalitet i kvantitet voda predstavljaju osnovu iz koje proističe voda za piće kao i voda za potrebe poljoprivrede i industrije. Pored toga, reke i jezera su važni za rekreaciju, turizam kao i za prirodna staništa i biodiverzitet. Stoga, upravljanje vrednim resursom kao što je voda predstavlja ključno pitanje za održivu budućnost. Okvirna direktiva o vodama (ODV) zahteva od država članica EU da obezbede dobar status svih voda. Direktiva takođe pruža smernice o tome kako treba održati ravnotežu između zaštite i korišćenja vode. 

Kao država koja nastoji da pristupi Evropskoj uniji, Republika Srbija je započela izradu Plana upravljanja vodama. Aktivno uključivanje svih strana kojih se ova tema tiče, odnosno svih korisnika vode, predstavlja centralni deo procesa izrade Plana.

Kao što je predviđeno Okvirnom direktivom o vodama, neophodna osnova za dalji proces izrade Plana  u Srbiji su „Program rada i vremenska dinamika izrade Plana upravljanja vodama“  kao i„ Izveštaj o značajnim pitanjima u oblasti upravljanja vodama“.

Komentare na gore navedene dokumente je moguće dostaviti do 30.4.2020.

Ove dokumente su pripremili vodoprivredni organi Republike Srbije u tesnoj saradnji sa projektom „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ koji finansira EU.

Dokumentima je moguće pristupiti na sledećoj internet adresi: http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-plan-upravljanja-vodama.php.

Komentare na ranije navedene dokumente je moguće dostaviti do 30.04.2020. godine na sledeću adresu: odv@minpolj.gov.rs.