Kontakt

Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

Bulevar umetnosti 2a

11000 Belgrade

Telefon: +381 (0) 11 201 33 55

E-mail: office@wfd-serbia.eu

map