Kalendar

- Privredna komora Srbije
Uvodna konferencija

Uvodna konferencija

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu održana je uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ koji finansira EU. Opšti cilj ovog EU tvining projekta je poboljšanje standarda kvaliteta vode u Srbiji. Cilj projekta je jačanje organa uprave u Srbiji koji se bave upravljanjem vodama kao i svih povezanih institucija – u skladu sa standardima EU.Učesnicima uvodne konferencije obratili su se g.….

- - Палата Србија
Prva Konferencija o Planu upravljanja vodama

Prva Konferencija o Planu upravljanja vodama

Dobar kvalitet i kvantitet voda predstavlja osnovu iz koje proističe voda za piće kao i voda za potrebe poljoprivrede i industrije. Pored toga, reke i jezera su važni za rekreaciju, turizam kao i za prirodna staništa i biodiverzitet. Stoga, upravljanje vrednim resursom kao što je voda predstavlja ključno pitanje za održivu budućnost.Okvirna direktiva o vodama (ODV) zahteva od država članica EU da obezbede dobar status….

- - Srbija
Terensko istraživanje

Terensko istraživanje

Terensko istraživanje u okviru EU tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“Glavni cilj ovog projekta je da ojača kapacitete Republičke direkcije za vode, JVP „Srbijavode’’ i JVP „Vode Vojvodine’’, kao i drugih srodnih institucija kako bi se u integralnom upravljanju vodama sproveli principi koji proizilaze iz Okvirne direktive o vodama Evropske unije, kroz izradu elemenata Plana upravljanja vodama. Tvining je najvažniji oblik pretpristupne….