Prva konferencija o Planu upravljanja vodama

13. Januar 2020.

Dobar kvalitet i kvantitet voda predstavlja osnovu iz koje proističe voda za piće kao i voda za potrebe poljoprivrede i industrije. Pored toga, reke i jezera su važni za rekreaciju, turizam kao i za prirodna staništa i biodiverzitet. Stoga, upravljanje vrednim resursom kao što je voda predstavlja ključno pitanje za održivu budućnost.

Okvirna direktiva o vodama (ODV) zahteva od država članica EU da obezbede dobar status svih voda. Direktiva takođe pruža smernice o tome kako treba održati ravnotežu između zaštite i korišćenja vode. Kao država koja nastoji da pristupi Evropskoj uniji, Republika Srbija je započela izradu Plana upravljanja vodama za period od 2021. do 2027. godine. Aktivno uključivanje svih strana kojih se ova tema tiče, odnosno svih korisnika vode, predstavlja centralni deo procesa izrade Plana.

Dana 17. decembra 2019. godine, u Beogradu je održana prva Konferencija o Planu upravljanja vodama na kojoj su predočena i razmotrena glavna pitanja i izazovi u oblasti upravljanja vodama i izrade Plana.

U centru živahne diskusije koja se vodila među mnogobrojnim predstavnicima poljoprivrede, industrije, opština, vodovoda, kao i nevladinih organizacija, bila su dva osnovna dokumenta predviđena Okvirnom direktivom o vodama, potrebna za dalju izradu Plana. To su: „Program rada i dinamike izrade Plana uprvaljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027“ kao i „Izveštaj o značajnim pitanjima u oblasti upravljanja vodama u Republici Srbiji“.

Konferenciju i dokumente su pripremili vodoprivredni organi Republike Srbije u tesnoj saradnji sa stručnjacima iz Austrije, Nemačke i Holandije u okviru projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ koji finansira EU. Dokumetni su dostupni na sledećoj veb stranici: http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-plan-upravljanja-vodama.php.