Uvodna konferencija

Datum: 12. April 2019.
Vreme: 00:00 - 00:00
Lokacija: Privredna komora Srbije

U Privrednoj komori Srbije u Beogradu održana je uvodna konferencija tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“ koji finansira EU. Opšti cilj ovog EU tvining projekta je poboljšanje standarda kvaliteta vode u Srbiji. Cilj projekta je jačanje organa uprave u Srbiji koji se bave upravljanjem vodama kao i svih povezanih institucija – u skladu sa standardima EU.

Učesnicima uvodne konferencije obratili su se g. Antoan Avinjon, Delegacija Evropske unije, gđa Dorotea Gizelman, Savezna Republika Nemačka, g. Kristian Bravenc, Republika Austrija, g. Oliver Šarov, Kraljevina Holandija, g. Velimir Stanojević, državni sekretar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i gđa Nataša Milić, vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode.

G. Antoan Avinjon je rekao da se ovaj projekat sprovodi jer EU veruje da zaštita voda i upravljanje vodama prevazilaze državne granice. Okvirna direktiva o vodama Evropske unije (ODV), koja uspostavlja pravni okvir za zaštitu i obnovu čiste vode u EU, ima za cilj uspostavljanje dugoročnog i održivog korišćenje voda.

G. Klaus Arcet, vođa projekta (Nemačka), g. Johanes Grat, mlađi vođa projekta (Austrija) i g. Vilko Vervej, mlađi vođa projekta (Holandija) izneli su kako, u drugim zemljama, Plan upravljanja vodama ide u korist građana.

G. Štefan fon Kajc, stalni savetnik na projektu, i gđa Gordana Špegar, stalni savetnik na projektu zemlje domaćina (Republička direkcija za vode), objasnili su zbog čega je Plan upravljanja vodama značajan za građane Srbije.

Konferencija se završila okruglim stolom koji je vodio g. Miodrag Milovanović (Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”), gde su svoja mišljenja u vezi sa projektom izneli sledeći učesnici: g. Štefan fon Kajc, stalni savetnik na projektu, g. Dušan Dobričić, Republička direkcija za vode, g. Helge Vendenburg, bivši predsednik Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, gđa Duška Dimović, Svetska organizacija za prirodu, g. Momir Paunović, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković” i g. Đorđe Gajić, student Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom debate, panelisti su uspeli da pokrenu publiku i da joj prenesu dodatna znanja o datoj temi.